ELTIM  TB

CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

slogan

Certyfikat Energetyczny przez nas wykonany to: 

Co to jest termowizja?

 

Termowizja (termografia) jest techniką zobrazowania i zapisu pól temperatury powierzchni badanych  obiektów. Rejestrowana jest temperatura każdego punktu powierzchni, dzięki detekcji promieniowania podczerwonego  od nich pochodzącego.

A mówiąc prościej, jest to rodzaj aparatu fotograficznego  pracującego w paśmie podczerwieni.

Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od temperatury  zera bezwzględnego emituje  fale zwane promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem cieplnym.

Intensywność tego promieniowania jest wprost proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury badanego obiektu, a więc mierząc promieniowanie emitowane przez dane ciało, mierzymy jego temperaturę.

Rzeczywiste materiały  odbiegają nieco od tego modelu i dlatego przy pomiarach uwzględniamy  współczynnik emisyjności, określony zawsze dla danego materiału. Jest on miarą zdolności danego ciała do emisji promieniowania podczerwonego.Współczynnik emisyjności  dla ciał rzeczywistych zależy rodzaju materiału (składu chemicznego) i od sposobu wykończenia ich powierzchni.

Termowizja opisana jest wzorem (prawem) Stefana-Boltzmanna:

Eo = k T  4[ Watt/m2]                    ko=e k

 

Eo - całkowita emitencja ciała doskonale czarnego

k - stała Boltzmanna

T- temperatura ciała doskonale czarnego

ko - współczynnik emisyjności (dla rzeczywistych materiałów)

Należy pamiętać o tym, że za pomocą odpowiednio skalibrowanej kamery termowizyjnej możemy poznać temperatury na powierzchni mierzonego obiektu tylko wtedy, gdy wprowadzimy do kamery współczynnik emisyjności właściwy dla materiału tego obiektu.

Jeżeli badany obiekt jest zbudowany z powierzchni wykonanej z różnych materiałów, to dla dokładnego zbadania temperatury należy wprowadzić współczynniki emisyjności dla każdego z nich.

 

 

 

Termowizja

 

 

Foto1

 

Certfikaty Energetyczne mieszkań

Zapraszamy do współpracy firmy projektowe!

Proponujemy  specjalne warunki współpracy, rzetelność oraz terminowość wykonania usługi.